Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভুগর্বস্হ পানির ওয়েব ইন্টাফেস

ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের নিরীক্ষণ ডাটাবেস

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            

বিবরণ

            
            

ডাউনলোড/লিঙ্ক

            
            

ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের নিরীক্ষণ ডাটাবেস লগইন পেজ

            
            

লিঙ্ক

            
            

ডাটা প্রদানের অফিস আদেশ

            
            

ডাউনলোড

            
            

জিএসএম ডাটা এন্ট্রি ম্যানুয়াল

            
            

ডাউনলোড

            
            

জেলা ও উপজেলার নাম/ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট

            
            

ডাউনলোড

            
            

ডাটা প্রদানের ফরম্যাট

            
            

ডাউনলোড

            
            

জিএসএম ডাটা এন্ট্রি ভিডিও টিউটরিয়াল লিঙ্ক

            
            

ডাউনলোড